Home Web architectuur

Een toekomstvaste, flexibele web architectuur draagt bij aan je online succes. Wat levert het nog meer op:

 • hoge beschikbaarheid en snelle response tijden van websites
 • snel gehoor geven aan online vragen uit de business
 • kostenbesparing omdat er geen eilandjes zijn; (onderdelen van) websites zijn flexibel inzetbaar
 • gebruikersgemak voor redacteuren; geen verschillende beheeromgevingen

De business doelstellingen vormen de basis voor een goede web architectuur.

Hoe pakken we dit aan?

 1. Het begint bij de eisen uit de organisatie. Hoe zit de uw ideale online omgeving eruit op basis van de ambities die u heeft?
 2. We inventariseren het landschap van websites (corporate websites, campagnesites) en tools. In welke mate komen deze onderdelen voor wat betreft layout en functionaliteit overeen? Wat verwacht je aan toekomstige ontwikkelingen? Werk je bijvoorbeeld veel campagnematig?
 3. Vervolgens brengen we in kaart waar de informatie vandaan komt. Zijn dit externe bronnen? Is het handig om dit apart van de websites op te slaan? Wordt informatie over meerdere sites gebruikt? Wil je zoeken over meerdere bronnen en hoe ontsluiten we dit?
 4. Een goede web architectuur dient ook koppelingen te ondersteunen. Een website staat niet op zich en is vaak gekoppeld aan CRM, marketing automation en geografische software. We brengen de koppelingen in kaart en kijken hoe dit uniform en robuust aan te sluiten.
 5. Een andere belangrijk aandachtspunt is de gebruikersvriendelijkheid voor de webredactie. Zijn besteden immers een groot deel van de tijd aan beheer. Beheert één webredacteur meerdere sites? Wil je de mogelijkheid hebben vanuit de beheeromgeving social media posts te plaatsen? Werken er ook externe redacteuren aan content? Uit welke workflow bestaat het plaatsen van content?

Yard Digital is jouw geschikte online partner

Graag helpen wij je om een goede online basis neer te zetten waarop jouw organisatie haar online ambities kan bouwen.

 • Ervaren. Veel organisaties hebben we reeds ondersteund. Voorbeelden zijn stichting School & Veiligheid, Kenniscentrum Sport en Kwintes.
 • Doelgericht. We werken pragmatisch en doelgericht. Dus geen enorme rapport maar helder advies.
 • Een fijn project. We investeren in een prettige werksfeer waarbij we vaak samen zitten en werken.
 • Branchekennis. Onze mensen kennen jouw werkveld en zijn ervaren online experts.