Home Online strategie

Heb je het idee dat u met online veel meer resultaat kunt behalen dan nu het geval is? En zie je door de bomen het bos niet meer door termen als SEO, SEA, inbound marketing, landing pages, conversie en customer engagement? Dan is het zeker interessant om met ons in gesprek te gaan over online strategie!

Online strategie: van ambities naar meetbare resultaten en concrete acties

Hoe zien wij online strategie?

Simpel gezegd is een online strategie een routekaart om je online ambities te realiseren. De vertaling van je online droom naar concrete doelstellingen en activiteiten.

Online doelstellingen

De organisatiedoelstellingen vertalen we naar online doelen en vormen de basis van de online strategie. Op basis van de OKR methode brengen wij samen  de online doelen in kaart. Wij verdiepen ons in jouw organisatie en markt. Ook inspireren wij je met online businessmodellen en praktijkvoorbeelden.

Naar SMART resultaten

Daarna vertalen we deze doelen in resultaten. Een resultaat is meetbaar, ook wel KPI genoemd en is SMART (Specific Measurable, Achievable, Realistic, Time Bound).

Wie is je doelgroep?

De keuze van online middelen hangt sterk af van je doelgroep. Wie is de doelgroep, waar bewegen ze zich online, op welke manier zoeken ze informatie, welke behoeften hebben ze en welke barrières en frustraties ervaren ze. Tijdens een interactieve sessie beantwoorden we deze vragen en gieten we de antwoorden in persona’s.

Welke middelen zet je in?

De volgende stap is de keuze in middelen. Welke online middelen gaan we in inzetten om uw resultaten te behalen? Het werven van bijvoorbeeld klanten kan op meerdere manieren. Je kunt bijvoorbeeld een online klantcommunity beginnen, een nieuwe corporate website ontwikkelen met meerdere landing pages of een leeromgeving opzetten. We kiezen de middelen en kijken hoe de doelgroep zoekt en waar ze zich bevindt. Op basis van de verworven inzichten maken we keuzes voor de inrichting en ontwerp.

De laatste hand aan de strategie!

De doelen, kpi’s, doelgroep(en) en middelen zijn bepaald. De laatste stap is het maken van een actieplan. In welke volgorde gaan we aan de slag? We bepalen een logische volgorde die jouw past.

Yard Digital is jouw geschikte online partner

  • Jouw doelgroep staat centraal. Wij kruipen in de huid van jouw doelgroep. Dit leidt vaak tot verrassende inzichten.
  • Een fijn project. Samenwerken gaat niet vanzelf. We investeren in een prettige, open werksfeer. Onze adviseurs zijn opgeleid om met behulp van gevarieerde interactieve werkvormen in groepsverband resultaten te boeken.
  • Leren van en met elkaar. We brengen je in contact met vergelijkbare organisaties zodat je van elkaar leert. We organiseren met regelmaat intervisie en kennisbijeenkomsten.
  • Schat aan ervaring. Onze mensen kennen jouw werkveld en de beschikbare online middelen. Velen hebben een achtergrond in zorg, welzijn en overheid. Yard Digital heeft uitgebreide ervaring op het gebied van online strategie bepaling. Deze kennis zetten we in voor uw organisatie.

Organisaties die we geholpen hebben met het opstellen van de online strategie zijn onder andere: Kenniscentrum Sport, Kwintes, gemeente Buren, NVVS.

Gerelateerde blogs

Leer van de online strategie van Allesoversport! 8 praktische tips
Alles over Sport, hét platform waarop Kenniscentrum Sport met vele partners kennis…

Meer weten?

Wil je meer weten of sparren met Dennis van Aalst over jouw vraagstuk?

Neem contact op